Zhaawshko-wiikwedong

Zhaawshko-wiikwedong

Mii maanda e-zhinaagwak oodi Zhaawshko-wiikwedong enji-bkwaakdokeng. Nizhshin gaa-zhi-gchi-nokiiwaad giwi Naadweg!