Wenesh Naa Giweg?!

Wenesh Naa Giweg?!

Nah! Ggii-noondwaag na? Gegoo gii-kidwag gondag mskwaadesiinyag. Mbe! Mii go miinwaa. Noondwaadaanig!

“Gwii-ni-maajiihoodemi na miinwaa? Maage gaawii? Gmaakpii sa aabdeg nwii-ni-giiwe, nwiijkiwenh. Nbaabiihig oodi nwiidgemaagan. Naa, e-bedooded?”

“Nishke! Nishke zhonda! Niizh mskwaadesiinyag! Wenesh naa giweg?!”

“Aapii-sh??”

“Zhonda gsha! Nbiing. Gaa na gwaabmaasiig?”

“Nbiing??”

“Enh. Shtaa-haa! Naasaab e-zhnaagziyang zhinaagziwag giweg! Naasaab go!”

“Nwiijkiwenh.”

“Enh. Gaawii n’debwetnziin maanda e-zhwebak! Naasaab go! Mii e-zhnaagziwaad, naa?”

“Nwiijkiwenh!”

“Enh? Wenesh?”

“Gaa gsha wii geyaabi niizh mskwaadesiinyag yaasiiwag oodi!”

“Gaawii?”

“Ggawaatebiishnimi gsha. Mii e-gnawaabndaman. Giinwi niinaa giweg! Gwaabndiz go megwaa.”

“Niin? Nwaabndiz na?”

“Mii niinaa e-ninaanh.”

“Oonh. Oonh, enh. Gegeti. Haaw. Haaw dash. Ni-giiwedaa dash.”

“Aa haaw. Ni-giiwedaa. Gegpii.”

(Nmaamiikwenmaag gondag e-bgidnin’jig maanda mzinchigan wii-waabndahweyaanh:
Turtles pseudemys rubriventris chrysemys picta picta by Byrne Bill, U.S. Fish and Wildlife Service)

Wenesh Naa Giweg?! (1 min. 37 sec.)

Wenesh Naa Giweg?! – JP Montano