Wenesh Naa E-gnawaabndaman?

Wenesh Naa E-gnawaabndaman?

Wenesh! Wenesh naa e-gnawaabndaman?! Gegoo na temgad zhonda waa-yaaman?

Aaniin danaa.

Wiikaa na niin n’gii-bi-zhaa oodi giin endaayan wii-waawaabminaanh?

Gaa! Gaa gsha wiikaa daa-zhiwebsinoonh wi.

Aanii-sh dash enji-bi-waawaabmiyan zhonda endaayaanh ge-nii?

Shtaa-haa!

Nwiijkiwenh. Gegoo gga-wiindmoon. Weweni nme n’gichi-wiikjitoon wii-aawyaanh. N’di-nendam ge-nii. Weweni ge gwa n’gii-gkinoohmaagoog n’gitziimag, nookmisnaanig, miinwaa nmishoomsinaanig. Mii-sh enji-waawaabnjigeswaanh. Ggikendaan debaatamaanh?

Haaw. Mii go eta go waa-kidyaanh wi nikeyhiing.

Nahaaw. Ngoji aapdeg nwii-yaa. Nwiiji-nme n’ga-oo-nbwaachhaag.

Gnabaj sa ge-gii ngoji aapdeg gwii-ni-zhaa, naa? Naa?

Aa haaw, nwiijkiwenh. Baamaa naanaagaj.

(Nmaamiikwenmaag gondag e-bgidnin’jig maanda mzinchigan wii-waabndahweyaanh: Sturgeon fish professional underwater photography by U.S. Fish and Wildlife Service)

Wenesh Naa E-gnawaabndaman? (1 min. 4 sec.)

Wenesh Naa E-gnawaabndaman? – JP Montano