Waya Na?

Waya Na?

Nihii… Aaniin danaa go aapji.

Waya na? Yaa na waya ge-naadmawid?

N’gashi?? Gda-yaa na? Noos?? Noos!

Aanii-sh iidig?

Gaa na waya yaasii?

Nahaaw. Zhonda mtigong nchike n’gii-gshkitoon wii-kwaandweyaanh. Nchike dash gwa n’ga-gshkitoon sa neyaab wii-niisaandweyaanh. Naa?

Naa?

Nihii… Gaa go naa gnabaj!

N’gashi! N’gashi! Daga bi-naadmawshin!

Waya na geyaabi? Waya na yaa kwaandwaagan e-yaang?

Daga naadmawshin!

Gaa na waya?

Aaniin danaa.

Aa haaw. N’ga-baabaabiichge sa ndawaaj.

Gaa go wi go wi. Aapji nbishgendaan zhonda mtigong yaayaanh. Aapji n’zaaghaa ge maaba mtig. N’ga-jiimaa ndawaaj. Aapji go n’zaaghaa maaba.

Gaa go wi go wi. Gaa go wi go wi.

N’gashi?

(Nmaamiikwenmaag gondag e-bgidnin’jig maanda mzinchigan wii-waabndahweyaanh: Black bear cub by Michelle Buntin)

Waya Na? (1 min. 31 sec.)

Waya Na? – JP Montano