JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg

Potawatomi Verbs


(Mégwa zhe ‘ode mzen’egen nde-wzhebyé’an. Wéwéne je gde-nen é-babwi’yen é-wi-gizhbyé’man ‘ode.)

Abtewgezod Gtegé-gizes ngoji gnebej gda-gshketoon i pi é-wi-nisnemen ’ode mzen’egen.

 

 

 


Iw ‘ode gé-zhe-widmagéyen (mémdeg zhe wzhebyé’géyen, mzenaǩ’egéyen, anaké bketébyé’géyen) nipije wéjbyémgek ‘ode mzen’egen ga-wzhebyé’man:

Montano, John Paul. “Potawatomi Verb Charts” jpmontano.com. John Paul Montano, 16 Aug 2016. Web. — — —-