Naadweg

Naadweg

Maanda ge gii-chigaade oodi Zhaawshko-wiikwedong enji-bkwaakdokeng. Aapji go debwe gaa-zhibiihmowaad giwi Naadweg!