Mikwiish

Mikwiish

Nishke oodi mikbiing! Gaa-damnokiiwaagwenh sa iidig, naa? :D

Neniizh giiwenh – noozhemkwag miinwaa naabemkwag – wiijnokiindiwag mikwiishkewaad. Mii e-noondmaanh ge-nii debaatamwaad Nishnaabeg netaa-noodmikwejig.

Mikwiish (0 min. 16 sec.)

Mikwiish – JP Montano