Mii Maanda Ntam

Mii Maanda Ntam

Mii maanda ntam wiikjitooyaanh bezhig giigdowaans gaa-zhitooyaanh wii-shpinmaanh ‘aankwadong’ e-zhnikaadeg (n’doo-giigdoo-biiwaabkoons nokaazyaanh). Mii-sh gmaakpii gii-gshkitooyaanh! :D

Mii maanda ntam (0 min. 12 sec.)

Mii maanda ntam – JP Montano

Nmiigwechwendam go aapji.