Kii-mzinhigan

Kii-mzinhigan

Ggwetaani-nizhshin maanda kii-mzinhigan. Gchi-niibna go e-Nishnaabewnikaadegin tenoon zhonda.

Kii-mzinhigan (0 min. 5 sec.)

Kii-mzinhigan – JP Montano