Gegwa Majmaasiidaa

Gegwa Majmaasiidaa

Nishke maaba mkoons!

Mkoons. Mkoons! Gnibaa na? Mkooons.

Nishke epiichi-zoonggwaamod maaba. Daawewgamgong ge gwa! Gaawii ndebwetnziin mii zhonda daawewgamgong edningwaamod maaba mkoonzhish! Shtaa-haa!

Aa haaw. Gegwa majmaasiidaa. Gaa go mshi Mnookmisnoonh, naa. Aapdeg dash gwii-bzaan-yaami bbaa-yaajgeyang zhonda. Gaawii gdaa-noondaagzisiimi. Da-gshkose maaba giishpin. Maage gdaa-gaasknazmi epiichi-bbaa-giishpnajigeyang.

Nah! Ggii-noondaan na wi??

Aaniin danaa. Mdwengwaamo maaba mkwa!

Aa haaw. Gegwa majmaasiidaa maaba mkoons. Maanoo da-nbaa.

Neyaab sa bbaa-yaajgeyaadaa.

Aa haaw. Baamaa miinwaa.

Gegwa Majmaasiidaa (1 min. 6 sec.)

Gegwa Majmaasiidaa – JP Montano