Gchi-gamiing

Gchi-gamiing

Pakyashkkwaa giiwenh e-zhnikaadeg zhonda gaa-nji-mzinaakzigeyaanh. Naan’godnong gaawii n’da-yaanziin gegoo waa-kidyaanh maanda dno waabndamaanh. Dbishkoo go naa nongwa megwaa. Ggwetaankamik, naa?

Gchi-gamiing (0 min. 16 sec.)

Gchi-gamiing – JP Montano