Gchi-gami Zhinkaade

Mii sa maanda eko-n’sing – miinwaa shkwaaj – gaa-mzinaates’hamaanh gchi-wasnaagwa gii-aagmoseyaanh oodi Biigtigong. Aapji go gii-gchi-noodin wi pii. Gaawii njida giishpin e-maantamnenh maanda mzinaatesjigaans. N’gii-maazhchige sa gwa. Pii miinwaa mzinaatesjigeyaanh gchi-nooding, washme n’ga-aangwaamiz. Begish naa geyaabi mnwendman maanda mzinaatesjigaans.