Gbe-bboon

Gbe-bboon

Mii zhonda nngaasmoon’gamgoonsing enji-ntaa-nbwaachweyaang gbe-bboon.

Aapji go n’gichi-dbaajmotaadmi jiigi-gzhaabkizgan nbwaachhidyaang. Dbishkoo-sh go naa gaa-zhi-aadsookewaad ko Nishnaabeg gchi-zhaayaazhi go naa. Gbe-bboon.

Bboon sa geyaabi. Geyaabi dash n’ga-dbaajmotaadmi zhonda jiigi-gzhaabkizgan. N’daankoobjigninaanig dash da-mkwenmaawag.

Aa haaw. Nngoding sa giiwenh…

Gbe-bboon (0 min. 37 sec.)

Gbe-bboon – JP Montano