JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg

All posts in Neshnabémwen

Miigwechwendmowin

Miigwechwendmowin

Kina go e-Nishnaabemjig gaa-naadmawjig wii-gshkitooyaanh wii-Nishnaabemyaanh nmikwenmaag nongwa. Endso-bebezhgowaad ngichi-piitenmaag. Gaawii n’daa-gii-gshkitoosiin nongwa wii-Nishnaabemyaanh giishpin gii-naadmawsiiwaapa. Memndage-sh gwa…

Read More
Mii Maanda Ntam

Mii Maanda Ntam

Mii maanda ntam wiikjitooyaanh bezhig giigdowaans gaa-zhitooyaanh wii-shpinmaanh ‘aankwadong’ e-zhnikaadeg (n’doo-giigdoo-biiwaabkoons nokaazyaanh). Mii-sh gmaakpii gii-gshkitooyaanh! :D Mii maanda…

Read More