JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg

All posts in gigdowas

Mii Maanda Ntam

Mii Maanda Ntam

Mii maanda ntam wiikjitooyaanh bezhig giigdowaans gaa-zhitooyaanh wii-shpinmaanh ‘aankwadong’ e-zhnikaadeg (n’doo-giigdoo-biiwaabkoons nokaazyaanh). Mii-sh gmaakpii gii-gshkitooyaanh! :D Mii maanda…

Read More