JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg

All posts in gigdowas

Miigwechwendmowin

Miigwechwendmowin

Kina go e-Nishnaabemjig gaa-naadmawjig wii-gshkitooyaanh wii-Nishnaabemyaanh nmikwenmaag nongwa. Endso-bebezhgowaad ngichi-piitenmaag. Gaawii n’daa-gii-gshkitoosiin nongwa wii-Nishnaabemyaanh giishpin gii-naadmawsiiwaapa. Memndage-sh gwa…

Read More