JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg

All posts in gigdowas

Biijgigneg

Biijgigneg

Mii gondag gnimaa – mii dno, naa – gaa-zaswinkejig oodi biijgignewzison gaa-nji-mzinaakzamaanh eko-nngo-namhe-giizhgak shi-aabta. N’di-nendam ge-nii. Biijgigneg zhinkaazwag…

Read More
Gchi-gamiing

Gchi-gamiing

Pakyashkkwaa giiwenh e-zhnikaadeg zhonda gaa-nji-mzinaakzigeyaanh. Naan’godnong gaawii n’da-yaanziin gegoo waa-kidyaanh maanda dno waabndamaanh. Dbishkoo go naa nongwa megwaa.…

Read More