Bmikwaanensan

Bmikwaanensan

Eko-nngo-bboon’gak megwaaj maanda n’gii-mzinaakzaan oodi Nimkii-wiikwedong yaayaanh. Nishke gii-aazhwikwe waya.

Bmikwaanensan (0 min. 8 sec.)

Bmikwaanensan – JP Montano