Biijgigneg

Biijgigneg

Mii gondag gnimaa – mii dno, naa – gaa-zaswinkejig oodi biijgignewzison gaa-nji-mzinaakzamaanh eko-nngo-namhe-giizhgak shi-aabta. N’di-nendam ge-nii.

Biijgigneg zhinkaazwag gondag. Aapji go naa giigoonyan nitaa-mwaawaan gondag bneshiinyag. Mii-sh gnabaj enji-zeghiwaad gondag pane… nzaam giigoonh n’doodem! :D

(Nmaamiikwenmaag gondag e-bgidnin’jig maanda mzinchigan wii-waabndahweyaanh: Osprey bird in nest pandion haliaetus by U.S. Fish and Wildlife Service)

Biijgigneg (0 min. 25 sec.)

Biijgigneg – JP Montano