Aanii, Nwiijkiwenh

Aanii, Nwiijkiwenh

Aanii, nwiijkiwenh. :)

Nishin gii-bi-nbwaachweyan.

Begish naa wiiba gshkitooyaanh wii-zhibiihmaanh gegoo ge-mnwendman gindman.

Aa haaw. Baamaa naanaagaj.