JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg

Archive for February 2015

Gbe-bboon

Gbe-bboon

Mii zhonda nngaasmoon’gamgoonsing enji-ntaa-nbwaachweyaang gbe-bboon. Aapji go n’gichi-dbaajmotaadmi jiigi-gzhaabkizgan nbwaachhidyaang. Dbishkoo-sh go naa gaa-zhi-aadsookewaad ko Nishnaabeg gchi-zhaayaazhi go…

Read More