Nongwa Menookmig Nminjmendaan

Shtaa haa! Gchi-gezkana gii-bi-Dgwaagig. ngb! (Nishaa go naa ndi-kid. — maage “Nishaa go naa ndi-zhibiihaan”…

Read More